رس خال آبی Bluespotted Wrasse Anampses caeruleopunctatus راس خال آبی (Bluespotted Wrasse)
رس دُم نواری Yellow Tailband Wrasse Anampses melanurus راس دُم نواری (Yellow Tailband Wrasse)
رس دُم زرد Yellow-Tail Wrasse Anampses meleagrides راس دُم زرد (Yellow-Tail Wrasse)
رس دلقک (نا بالغ) Clown Wrasse Juvenile (Coris aygula (j راس دلقک نابالغ (Clown Wrasse Juvenile)
رس دلقک ( بالغ) Clown Wrasse Adult Coris aygula راس دلقک بالغ (Clown Wrasse Adult)
رس دلقک دُم زرد (نابالغ) Yellow Tail Clown Wrasse Juvenile (Coris gaimard (j راس دلقک  دُم زرد نابالغ (Yellow Tail Clown Wrasse Juvenile)
رس دلقک دُم زرد (بالغ) Yellow Tail Clown Wrasse Adult Coris gaimard راس دلقک دُم زرد بالغ (Yellow Tail Clown Wrasse Adult)
رس یاماشیرو Yamashiro's Wrasse Adult Pseudocoris yamashiroi راس یاماشیرو (Yamashiros Wrasse Adult)
رس چابک Argus Wrasse Adult Halichoeres argus راس چابک (Argus Wrasse Adult)
رس خط قرمز (بالغ) red-lined wrass adult Halichoeres biocellatus راس خط قرمز بالغ (red-lined wrass adult)
رس سبز (بالغ) Green Wrasse Adult Halichoeres chloropterus راس سبز بالغ (Green Wrasse Adult)
رس کریوتانیا Chrysotaenia Wrasse Adult Halichoeres chrysotaenia راس کریوتانیا (Chrysotaenia Wrasse Adult)
رس طلایی (بالغ) Golden Wrasse Adult Halichoeres chrysus راس طلایی بالغ (Golden Wrasse Adult)
رس شطرنجی (بالغ) Checkerboard Wrasse Adult Halichoeres hortulanus راس شطرنجی بالغ (Checkerboard Wrasse Adult)
رس لاماری (بالغ) Lamarii Wrasse Adult Halichoeres lamarii راس لاماری بالغ (Lamarii Wrasse Adult)
رس قناری (بالغ)

Canarytop Wrasse Adult

Halichoeres leucoxanthus راس قناری بالغ (Canarytop Wrasse Adult)
رس تیره (بالغ) Dusky Wrasse Adult Halichoeres marginatus راس تیره بالغ (Dusky Wrasse Adult)
رس نوک نارنجی (بالغ) Orange-Tipped Wrasse Adult Halichoeres melanurus راس نوک نارنجی بالغ (Orange-Tipped Wrasse Adult)
رس باله خالدار (بالغ) Spotted-Finned Wrasse Adult Halichoeres miniatus راس باله خالدار بالغ (Spotted-Finned Wrasse Adult)
رس تصویری Picture Wrasse Adult Halichoeres nebulosus راس تصویری (Picture Wrasse Adult)
رس شطرنجی رنگ پریده Palehead Checkerboard Wrasse Adult Halichoeres podostigma راس شطرنجی رنگ پریده (Palehead Checkerboard Wrasse Adult)
رس 4 خال (بالغ) Four-Spot Wrasse Adult Halichoeres trispilus راس 4 خال بالغ (Four-Spot Wrasse Adult)
رس ُربان زرد Yellow Ribbon Wrasse Leptojulis chrysotaenia راس ُربان زرد (Yellow Ribbon Wrasse)
رس دندان قلمی Chiseltooth Wrasse Pseudodax moluccanus راس دندان قلمی (Chiseltooth Wrasse)
رس پلنگی (بالغ) Leopard Wrasse Adult Macropharyngodon meleagris راس پلنگی بالغ (Leopard Wrasse Adult)
رس خال زرد (بالغ) Yellospoted Wrasse Adult Macropharyngodon negrosensis راس خال زرد بالغ (Yellospoted Wrasse Adult)
رس پلنگی قلابی (بالغ) False Leopard Wrasse Adult Macropharyngodon ornatus راس پلنگی قلابی بالغ (False Leopard Wrasse Adult)
رس دُم کوتاه (ماده) Smalltail Wrasse Female (Pseudojuloides cerasinus (xf راس دُم کوتاه ماده (Smalltail Wrasse Female)
رس دُم کوتاه (نر) Smalltail Wrasse Male (Pseudojuloides cerasinus (m راس دُم کوتاه نر (Smalltail Wrasse Male)
رس بی رنگ Disapperaring Wrasse Pseudocheilinus evanidus راس بی رنگ (Disapperaring Wrasse)
رس 6 خط Sixstripe Wrasse Pseudocheilinus hexataenia راس 6 خط (Sixstripe Wrasse)
رس 8 خط Eightstripe Wrasse Pseudocheilinus octotaenia راس 8 خط (Eightstripe Wrasse)
رس اژدها (نابالغ) Dragon Wrasse Juvenile (Novaculichthys taeniourus (j راس اژدها نابالغ (Dragon Wrasse Juvenile)
رس اژدها (بالغ) Dragon Wrasse Adult (Novaculichthys taeniourus (a راس اژدها بالغ (Dragon Wrasse Adult)
رس آرایشگر دو رنگ (بالغ) Bicolored Cleaner Wrasse Adult Labroides bicolor راس آرایشگر دو رنگ بالغ (Bicolored Cleaner Wrasse Adult)
رس آرایشگر (بالغ) Cleaner Wrasse Adult Labroides dimidiatus راس آرایشگر بالغ (Cleaner Wrasse Adult)
رس آرایشگر قلابی (بالغ) False Cleaner Wrasse Adult Labroides pectoralis راس آرایشگر قلابی بالغ (False Cleaner Wrasse Adult)
رس آرایشگر سرگردان (بالغ) Wandering Cleaner Wrasse Adult Diproctacanthus xanthurus راس آرایشگر سرگردان بالغ (Wandering Cleaner Wrasse Adult)
رس آلن Allen's Wrasse Labropsis alleni راس آلن (Allens Wrasse)
رس فرشته کمر آبی (ماده) Blue-Sided Fairywrasse Female Cirrhilabrus cyanopleura (xf) راس فرشته کمر آبی ماده (Blue-Sided Fairywrasse Female)
رس فرشته کمر آبی (نر) Blue-Sided Fairywrasse Male Cirrhilabrus cyanopleura (m) راس فرشته کمر آبی نر (Blue-Sided Fairywrasse Male)
رس فرشته دلپسند (ماده) Exquisite Fairywrasse Female Cirrhilabrus cf. exquisitus (xf) راس فرشته دلپسند ماده (Exquisite Fairywrasse Female)
رس فرشته فیلامنت زرد (نر) Yellow Filament Fairywrasse Female Cirrhilabrus filamentosus (m) راس فرشته فیلامنت زرد ماده (Yellow Filament Fairywrasse Female)
رس فرشته فیلامنت زرد (نر) Yellow Filament Fairywrasse Male Cirrhilabrus filamentosus (m) راس فرشته فیلامنت زرد نر (Yellow Filament Fairywrasse Male)
رس سلبس Celebes Lubbock'S Fairywrasse Cirrhilabrus lubbocki (Celebes) راس سلبس Celebes Lubbock Fairywrasse
رس لوبوک Lubbock'S Fairywrasse Cirrhilabrus lubbocki (Celebes) راس لوبوک (LubbockS Fairywrasse)
رس فرشته روبری ماگیناتوس Rubrimaginatus Fairywrasse Cirrhilabrus rubrimarginatus راس فرشته روبری ماگیناتوس (Rubrimaginatus Fairywrasse)
رس نیلگون درخشنده (ماده) Cyanneus Flasherwrasse Female Paracheilinus cyaneus (xf) راس نیلگون درخشنده ماده (Cyanneus Flasherwrasse Female)
رس خط آبی (ماده) Blueline Wrasse Female Stethojulis albovittata (xf) راس خط آبی ماده (Blueline Wrasse Female)
رس خط آبی (نر) Blueline Wrasse Male Stethojulis albovittata (m) راس خط آبی نر (Blueline Wrasse Male)
رس فایو استیپ (نر) Fivestipe Wrasse Male Thalassoma quinquevittatum (m) راس فایو استیپ نر (Fivestipe Wrasse Male)
رس تاج دار Humphead Wrasse Cheilinus undulatus راس تاج دار (Humphead Wrasse)
رس پرنده (ماده) Bird Wrasse Female Gomphasus varius (xf) راس پرنده ماده (Bird Wrasse Female)
رس پرنده (نر) Bird Wrasse Male Gomphasus varius (m) راس پرنده نر (Bird Wrasse Male)

 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون