نام فارسی نام عمومی نام علمی  
پروانه منقار دار Long-Nosed Butterflyfish Forcipiger flavissimus Long Nosed Butterfly fish
پروانه هرمی Pyramid Butterflyfish Hemitaurichthys polylepis Pyramid Butterflyfish
پروانه سفید - قهوه ای Brown-And-White Butterflyfish Hemitaurichthys zoster Brown-And-White Butterflyfish
پروانه بانتایان Bantayan Butterflyfish Chaetodon adiergastos Bantayan Butterflyfish
پروانه سیاه نقره ای Silver And Black Butterflyfish Chaetodon argentatus Silver And Black Butterflyfish
پروانه باله قیطانی Threadfin Butterflyfish Chaetodon auriga Threadfin Butterflyfish
پروانه بارُنس Baroness Butterflyfish Chaetodon baronessa Baroness Butterflyfish
پروانه بنت Bennett'S Butterflyfish Chaetodon bennetti Bennett Butterflyfish
پروانه حصاردار Burges's Butterflyfish Chaetodon burgessi Burges Butterflyfish
پروانه لیمویی Citron Butterflyfish Chaetodon citrinellus Citron Butterflyfish
پروانه دُم قرمز Red-Tailed Butterflyfish Chaetodon collare Red-Tailed Butterflyfish
پروانه داسی Sickle Butterflyfish Chaetodon falcula Sickle Butterflyfish
پروانه گوانتر Guenther's Butterflyfish Chaetodon guentheri Chaetodon guentheri
پروانه فلفلی Peppered Butterflyfish Chaetodon guttatissimus Chaetodon guttatissimus
پروانه کِلین Klein's Butterflyfish Chaetodon kleini Chaetodon kleini
پروانه خطی Lined Butterflyfish Chaetodon lineolatus Chaetodon lineolatus
پروانه باله قرمز Redfin Butterflyfish Chaetodon lunulatus Chaetodon lunulatus
پروانه سیاه پشت Black Back Butterflyfish Chaetodon melannotus Chaetodon melannotus
پروانه مِیِر Meyer's Butterflyfish Chaetodon meyeri Chaetodon meyeri
پروانه دُم خالدار Spot-Tail Butterflyfish Chaetodon ocellicaudus Chaetodon ocellicaudus
پروانه 8 نواری Eight-Stripe Butterflyfish Chaetodon octofasciatus Chaetodon octofasciatus
پروانه آراسته Ornate Butterflyfish Chaetodon ornatissimus Chaetodon ornatissimus
پروانه خط دار قلابی False Line Butterflyfish Chaetodon oxycephalus Chaetodon oxycephalus
پروانه خال آبی Blue-Blotched Butterflyfish Chaetodon plebeius Chaetodon plebeius
پروانه خال نواری Spot-Band Butterflyfish Chaetodon punctatofasciatus Chaetodon punctatofasciatus
پروانه رافل Raffle'S Butterflyfish Chaetodon rafflesi Chaetodon rafflesi
پروانه زره پوش Mailed Butterflyfish Chaetodon reticulatus Chaetodon reticulatus
پروانه مهتابی Moon Butterflyfish Chaetodon selene Chaetodon selene
پروانه دکوری Decorated Butterflyfish Chaetodon semeion Chaetodon semeion
پروانه آیینه ای Mirror Butterflyfish Chaetodon speculum Chaetodon speculum
پروانه مثلثی Triangle Butterflyfish Chaetodon triangulum Chaetodon triangulum
پروانه دستکش Chevron Butterflyfish Chaetodon trifascialis Chaetodon trifascialis
پروانه هندوانه ای Melon Butterflyfish Chaetodon trifasciatus Chaetodon trifasciatus
پروانه زینی Saddled Butterflyfish Chaetodon ulietensis Chaetodon ulietensis
پروانه دستکش فیلیپینی Philippine Chevron Butterflyfish Chaetodon xanthurus Chaetodon xanthurus
پروانه گندم گون Tawneygirdled Butterflyfish Coradion altivelis Coradion altivelis
پروانه کمربند طلایی Golden-Girdled Butterflyfish Coradion chrysozonus Coradion chrysozonus
پروانه مرجانی دو خال Two-Sport Coral Butterflyfish Coradion melanopus Coradion melanopus
پروانه خفاش قلابی False Bat Butterflyfish Parachaetodon ocellatus Parachaetodon ocellatus
پروانه نوار مسی Copperband Butterflyfish Chelmon rostratus Chelmon rostratus
پروانه ماهی اُرا یگا Auriga Butterflyfish Chaetodon auriga Chaetodon auriga
پروانه زین دار Saddleback Butterflyfish Chaetodon ephippium Chaetodon ephippium
پروانه مِرتِنسی Mertensii Butterflyfish Chaetodon mertensii Chaetodon mertensii
پروانه سیاه-سفید Heniochus Black & White Butterflyfish Heniochus acuminatus Heniochus acuminatus
پروانه راکون Raccoon Butterflyfish Chaetodon lunula Chaetodon lunula
پروانه منقاردار زرد Yellow Longnose Butterflyfish Forcipiger flavissimus Forcipiger flavissimus
پروانه اشکی Tear Drop Butterflyfish Chaetodon unimaculatus Chaetodon unimaculatus
پروانه مشبک Latticed Butterflyfish Chaetodon rafflesi Chaetodon rafflesi
پروانه خال خطی Dot Dash Butterflyfish Chaetodon punctatofasciatus Chaetodon punctatofasciatus
پروانه صورت سفید White Faced Butterflyfish Chaetodon mesoleucos Chaetodon mesoleucos

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون