نام فارسی نام عمومی نام علمی  
مار ماهی روبان طلایی (ماده) Gold Ribbon Eel Female Rhinomuraena quaesita مار ماهی روبان طلایی (Gold Ribbon Eel Female)
مار ماهی روبان مشکی (نابالغ) Black Ribbon Eel Juvenile Rhinomuraena quaesita مار ماهی روبان مشکی (Black Ribbon Eel Juvenile)
مار ماهی روبان آبی (نر) Blue Ribbon Eel Male Rhinomuraena quaesita مار ماهی روبان آبی (Blue Ribbon Eel Male)
مار ماهی روبان سفید White Ribbon Eel Pseudechidna brummeri مار ماهی روبان سفید (White Ribbon Eel)
مار ماهی مورای دانه برفی Snowflake Moray Echidna nebulosa مار ماهی مورای دانه برفی(Snowflake Moray)
مار ماهی مورای حلقه ای Girdled Moray Echidna pozyzona مار ماهی مورای حلقه ای (Girdled Moray)
مار ماهی مورای ببری Tiger Moray Gymnothorax enigmaticus مار ماهی مورای ببری (Tiger Moray)
مار ماهی مورای لانه زنبوری Honeycomb Moray Gymnothorax favagineus مار ماهی مورای لانه زنبوری (Honeycomb Moray)
مار ماهی مورای سیاه خال Dark-Spotted Moray Gymnothorax fimbriatus مار ماهی مورای سیاه خال (Dark-Spotted Moray)
مار ماهی مورای دور زرد Yellow-Edged Moray Gymnothorax flavimarginatus مار ماهی مورای دور زرد (Yellow-Edged Moray)
مار ماهی مورای غول پیکر Giant Moray Gymnothorax javanicus مار ماهی مورای غول پیکر (Giant Moray)
مار ماهی دم دراز مرغی Gueneafowl Moray Gymnothorax meleagris مار ماهی دم دراز مرغی (Gueneafowl Moray)
مار ماهی مورای پلنگی Leopard Moray Gymnothorax undulatus مار ماهی مورای پلنگی (Leopard Moray)
مار ماهی مورای خال رنگی Paintspontted Moray Siderea picta مار ماهی مورای خال رنگی (Paintspontted Moray)
مار ماهی مورای چشم سفید White-eye Moray Siderea thyrsoidea مار ماهی مورای چشم سفید (White-eye Moray)
مار ماهی مورای زندانی Zebra Moray Gymnomuraena zebra مار ماهی مورای زندانی (Zebra Moray)
مار ماهی نواری بدون فلس Banded Snake Eel Myrichthys colubrinus مار ماهی نواری بدون فلس (Banded Snake Eel)
مار ماهی ببری بدون فلس Tiger Snake Eel Myrichthys maculosus مار ماهی ببری بدون فلس (Tiger Snake Eel)
مار ماهی باغی اسپاگتی Spaghetti Garden Eel Moringa microchir مار ماهی باغی اسپاگتی (Spaghetti Garden Eel)
مار ماهی باغی پر زرق و برق Splendid Garden Eel Gorgasia preclara مار ماهی باغی پر زرق و برق (Splendid Garden Eel)
مار ماهی باغی خال دار Spotted Garden Eel Heteroconger hassi مار ماهی باغی خال دار (Spotted Garden Eel)
مار ماهی زرد مرجانی Reef Cusk Eel Brotula multibarbata مار ماهی زرد مرجانی (Reef Cusk Eel)
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون