نام فارسی نام عمومی نام علمی  
ترومپت ماهی زرد Yellow Trumpetfish - Rare colour Aulostomus chinensis - Yellow ترومپت ماهی زرد (Yellow Trumpetfish )
ترومپت ماهی Trumpetfish Aulostomus chinensis ترومپت ماهی (Trumpetfish)
شیپور ماهی Cornetfish Fistularia commersonii شیپور ماهی (Cornetfish)
لوله ماهی راه راه Banded Pipefish Corythoichthys amplexus لوله ماهی راه راه (Banded Pipefish)
لوله ماهی ریف تاپ Reef-top Pipefish Corythoichthys haematopterus لوله ماهی ریف تاپ (Reef-top Pipefish)
لوله ماهی خال زرد Yellow-spotted Pipefish Corythoichthys polynotatus/C.excitu لوله ماهی خال زرد (Yellow-spotted Pipefish)
لوله ماهی مو قرمز Red Hair Pipefish Halicampus dunckeri لوله ماهی مو قرمز (Red Hair Pipefish)
لوله ماهی دماغ خاردار Spiny-Nosed Pipefish Halicampus spinirostris لوله ماهی دماغ خاردار (Spiny-Nosed Pipefish)
لوله ماهی خال آبی Blue Speckled Pipefish Hippichthys cyanospilos لوله ماهی خال آبی (Blue Speckled Pipefish)
لوله ماهی آرایشگر Cleaner Pipefish Doryrhamphus janssi لوله ماهی آرایشگر (Cleaner Pipefish)
لوله ماهی نوار آبی (اقیانوس آرام) Pacific Blue-stripe Pipefish Doryrhamphus melanopleura لوله ماهی نوار آبی (Pacific Blue-stripe Pipefish)
لوله ماهی نوار پهن Broad-banded Pipefish Dunckerocampus boylei لوله ماهی نوار پهن (Broad-banded Pipefish)
لوله ماهی نواری Banded Pipefish Dunckerocampus dactyliophorus لوله ماهی نواری (Banded Pipefish)
لوله ماهی نوار قرمز Red Banded Pipefish Dunckerocampus multiannulatus لوله ماهی نوار قرمز (Red Banded Pipefish)
لوله ماهی نوار زرد Yellow Banded Pipefish Dunckerocampus pessuliferus لوله ماهی نوار زرد (Yellow Banded Pipefish)
لوله ماهی اَندرسون Anderson's Pipefish Micrognathus andersonii لوله ماهی اَندرسون (Andersons Pipefish)
لوله ماهی اَلی گِیتور Syngnathoides biaculeatus Syngnathoides biaculeatus لوله ماهی اَلی گیتور (Syngnathoides biaculeatus)
لوله ماهی قارچی Mushroom Pipefish Siokunichthys nigrolineatus لوله ماهی قارچی (Mushroom Pipefish)
لوله ماهی عصایی خمیده Bend Stick Pipefish Trachyrhamphus bicoarctatus لوله ماهی عصایی خمیده (Bend Stick Pipefish)
لوله ماهی عصایی صاف Straight Stick Pipefish Trachyrhamphus longirostris لوله ماهی عصایی صاف (Straight Stick Pipefish)
میگو ماهی Common Shrimpfish Aeoliscus strigatus میگو ماهی (Common Shrimpfish)
اژدها ماهی کوچولو Little dragonfish Eurypegasus draconis اژدها ماهی کوچولو (Little dragonfish)
بید دریایی قلمی Slender Seamoth Pegasus volitans بید دریایی قلمی (Slender Seamoth)
کلینگ ماهی نوار ارغوانی Purplestripe Clingfish Diademichthys lineatus کلینگ ماهی نوار ارغوانی (Purplestripe Clingfish)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون