نام فارسی نام عمومی نام علمی  
خروس ماهی دو خال Twinspot Lionfish Dendrochirus biocellatus خروس ماهی دو خال (Twinspot Lionfish)
خروس ماهی باله کوتاه طلایی Gold Shortfin Lionfish Dendrochirus brachypterus - Gold خروس ماهی باله کوتاه طلایی (Gold Shortfin Lionfish)
خروس ماهی باله کوتاه Shortfin Lionfish Dendrochirus brachypterus خروس ماهی باله کوتاه (Shortfin Lionfish)
خروس ماهی راه راه Zebra Lionfish Dendrochirus zebra خروس ماهی راه راه (Zebra Lionfish)
خروس ماهی خار دار Gurnard Lionfish Parapterois Heterura خروس ماهی خار دار (Gurnard Lionfish)
خروس ماهی باله خال دار Spotfin Lionfish Pterois antennata خروس ماهی باله خال دار (Spotfin Lionfish)
خروس ماهی باله شیشه ای Clearfin Lionfish Pterois radiata خروس ماهی باله شیشه ای (Clearfin Lionfish)
خروس ماهی راسِل Russell's Lionfish Pterois russelli/ P.miles خروس ماهی راسِل (Russells Lionfish)
خروس ماهی باله پری (سیاه) Volitan's Lionfish - Black Pterois volitans خروس ماهی باله پری (Volitans Lionfish)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون