نام فارسی نام عمومی نام علمی  
کاردینال یاقوت قرمز Red Ruby Cardinalfish Apogon coccineus کاردینال یاقوت قرمز (Red Ruby Cardinalfish)
کاردینال نوار مشکی Blackbanded Cardinalfish Apogon cookii کاردینال نوار مشکی (Blackbanded Cardinalfish)
کاردینال نوار زرد Yellow-striped Cardinalfish Apogon cyanosoma کاردینال نوار زرد (Yellow-striped Cardinalfish)
کاردینال رَگه ابی Bluestreak Cardinalfish Apogon leptacanthus کاردینال رَگه ابی (Bluestreak Cardinalfish)
کاردینال خال قرمز Red spotted Cardinalfish Apogon parvulus کاردینال خال قرمز (Red spotted Cardinalfish)
کاردینال مشبک Lattice Cardinalfish Apogon margaritiphora کاردینال مشبک (Lattice Cardinalfish)
کاردینال بَنگای Banggai Cardinalfish Pterapogon kauderni کاردینال بَنگای (Banggai Cardinalfish)
کاردینال رفتگر مِسی Copper Sweeper Pempheris Oualensis کاردینال رفتگر مِسی (Copper Sweeper)
کاردینال دُم خال دار Spottail Cardinalfish Pseudamia amblyuroptera کاردینال دُم خال دار (Spottail Cardinalfish)
کاردینال تیز دندان Sharptooth cardinalfish Cheilodipterus Quinquelineatus کاردینال تیز دندان (Sharptooth cardinalfish)
کاردینال پیجاما Pajama Cardinalfish Sphaeramia nematoptera کاردینال پیجاما (Pajama Cardinalfish)
کاردینال کُرَوی Orbiculate Cardinalfish Sphaeramia orbicularis کاردینال کُرَوی (Orbiculate Cardinalfish)
پاپِنوی هندی Indian Pompano Alectis indicus (Indian Pompano)
تِرِوالی طلایی Golden Trevally Gnathanodon speciosus تِرِوالی طلایی (Golden Trevally)
اردک ماهی کهربایی خلبان Pilot Amberjack Naucrates ductor اردک ماهی کهربایی خلبان (Pilot Amberjack)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون