نام فارسی نام عمومی نام علمی  
جراح ماهی دُم حلقه ای Ring-tail Surgeonfish Acanthurus auranticavus جراح ماهی دُم حلقه ای (Ring-tail Surgeonfish)
جراح ماهی خال سیاه Black-Spot Surgeonfish Acanthurus bariene جراح ماهی خال سیاه (Black-Spot Surgeonfish)
جراح ماهی حلقه دُمی Tailring Surgeonfish Acanthurus blochii جراح ماهی حلقه دُمی (Tailring Surgeonfish)
جراح ماهی دُسومیِیر Dussumiers surgeonfish Acanthurus dussumieri جراح ماهی دُسومیِیر (Dussumiers surgeonfish)
جراح ماهی شکارچی Fowler's Surgeonfish Acanthurus fowleri جراح ماهی شکارچی (Fowlers Surgeonfish)
جراح ماهی خَردل Mustard Surgeonfish Acanthurus guttatus جراح ماهی خَردل (Mustard Surgeonfish)
جراح ماهی پهلو سفید White-Faced Surgeonfish Acanthurus japonicus جراح ماهی پهلو سفید (White-Faced Surgeonfish)
جراح ماهی خار سفید White-spine Surgeonfish Acanthurus leucocheilus جراح ماهی خار سفید (White-spine Surgeonfish)
جراح ماهی نیلی رنگ (پاور بلو) Powderblue Surgeonfish (Acanthurus leucosternon(Indian Ocea جراح ماهی نیلی رنگ-پاور بلو (Powderblue Surgeonfish)
جراح ماهی خط قرمز Red Lined Surgeonfish Acanthurus lineatus جراح ماهی خط قرمز (Red Lined Surgeonfish)
جراح ماهی خط دار Lined Surgeonfish Acanthurus lineatus جراح ماهی خط دار (Lined Surgeonfish)
جراح ماهی چشم زرد Yellow Eyed Surgeonfish Acanthurus mata جراح ماهی چشم زرد (Yellow Eyed Surgeonfish)
جراح ماهی گونه سفید W-cheek Surgeonfish Acanthurus nigricans/A. glaucoparei جراح ماهی گونه سفید (W-cheek Surgeonfish )
جراح ماهی شکلاتی (بالغ) Chocolate Surgeonfish Adult (Acanthurus pyroferus (a Chocolate Surgeonfish Adult
جراح ماهی شکلاتی (بالغ) Chocolate Surgeonfish Adult (Acanthurus pyroferus (a جراح ماهی شکلاتی - بالغ (Chocolate Surgeonfish Adult)
جراح ماهی زرد (نابالغ) Yellow Surgeonfish Juvenile (Acanthurus pyroferus (a جراح ماهی زرد - نابالغ (Yellow Surgeonfish Juvenile)
جراح ماهی ستوان Lieutenant Surgeonfish Acanthurus tennenti جراح ماهی ستوان (Lieutenant Surgeonfish)
جراح ماهی شب Night Surgeonfish Acanthurus thompsoni جراح ماهی شب (Night Surgeonfish)
جراح ماهی زندانی Convict Surgeonfish Acanthurus triostegus جراح ماهی زندانی (Convict Surgeonfish)
جراح ماهی تقلیدی هندی (بالغ) Indian Mimic Surgeonfish Adult (Acanthurus tristis (a جراح ماهی تقلیدی هندی - بالغ (Indian Mimic Surgeonfish Adult)
جراح ماهی تقلیدی هندی نواری(نابالغ) Indian Mimic Surgeonfish (stripe) J Acanthurus tristis (j) /(Mimic C جراح ماهی تقلیدی هندی نواری - نابالغ (Indian Mimic Surgeonfish (stripe) J)
جراح ماهی ارغوانی Purple Surgeonfish Acanthurus xanthopterus جراح ماهی ارغوانی (Purple Surgeonfish)
جراح ماهی آبی Blue Surgeonfish Paracanthurus hepatus جراح ماهی آبی (Blue Surgeonfish)
جراح ماهی لِیمینگ (بالغ) Vlaming's Unicornfish Adult Naso vlamingi جراح ماهی لِیمینگ - بالغ (Vlamings Unicornfish Adult)
تیز دندان دو خال Two-spot Bristletooth Ctenochaetus binotatus تیز دندان دو خال (Two-spot Bristletooth)
تیز دندان حلقه طلایی Gold-ring Bristletooth Ctenochaetus cf strigosus تیز دندان حلقه طلایی (Gold-ring Bristletooth)
تیزدندان راه راه (بالغ) Striped Bristletooth Adult Ctenochaetus striatus تیزدندان راه راه - بالغ (Striped Bristletooth Adult)
تیز دندان تُمینی (نابالغ) Tomini Bristletooth Juvenile (Ctenochaetus tominiensis (j تیز دندان تُمینی - نابالغ (Tomini Bristletooth Juvenile)
تیز دندان تومینی (بالغ) Tomini Bristletooth Adult Ctenochaetus tominiensis تیز دندان تومینی - بالغ(Tomini Bristletooth Adult)
تنگ سِلفین دِسجاردین (بالغ) Desjardin'S Sailfintang Adult Zebrasoma desjardinii تنگ سِلفین دِسجاردین - بالغ (DesjardinS Sailfintang Adult)
تنگ سِلفین قهوه ای (نابالغ) Brown Sailfintang Juvenile (Zebrasoma scopas (j تنگ سِلفین قهوه ای - نابالغ (Brown Sailfintang Juvenile)
تنگ سِلفین قهوه ای (بالغ) Brown Sailfintang Adult Zebrasoma scopas تنگ سِلفین قهوه ای - بالغ (Brown Sailfintang Adult)
تنگ سِلفین اقیانوسی (بالغ) Pacific Sailfintang Adult Zebrasoma veliferum تنگ سِلفین اقیانوسی - بالغ (Pacific Sailfintang Adult)

 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون