نام فارسی نام عمومی نام علمی  
گوبی پروانه Butterfly Goby Amblygobius albimacula گوبی پروانه (Butterfly Goby)
گوبی سر خال دار Spottyhead Goby Amblygobius bynoensis گوبی سر خال دار (Spottyhead Goby)
گوبی هاشوری Crosshatch Goby Amblygobius decussatus گوبی هاشوری (Crosshatch Goby)
گوبی هِکتور Hector's goby Amblygobius hectori گوبی هِکتور (Hectors goby)
گوبی نوار قهوه ای Brown-barred Goby Amblygobius phalaena گوبی نوار قهوه ای (Brown-barred Goby)
گوبی رِین فورد Rainford'S Goby Amblygobius rainfordi گوبی رِین فورد (RainfordS Goby)
گوبی ابوالهول Sphinx Goby Amblygobius sphynx گوبی ابوالهول (Sphinx Goby)
گوبی گِلایدِر Glider Priolepis sp گوبی گِلایدِر (Glider)
گوبی نوکتِرنا Nocturna's Goby Priolepis nocturna گوبی نوکتِرنا (Nocturnas Goby)
گوبی باله پرچمی کمربند سیاه Black Belt Flagfin Goby Pterogobius elapoides گوبی باله پرچمی کمربند سیاه (Black Belt Flagfin Goby)
گوبی دو نواری (گوبی ریلی) (Twostripe Goby (Railway Goby Valenciennea helsdingeni گوبی دو نواری - گوبی ریلی(Twostripe Goby - Railway Goby)
گوبی دوشیزه (گوبی خال نارنجی) (Maiden Goby (Orange-spotted Goby Valenciennea puellaris گوبی دوشیزه - گوبی خال نارنجی(Maiden Goby - Orange-spotted Goby)
گوبی 6 خال Six-spot Goby Valenciennea sexguttata گوبی 6 خال (Six-spot Goby)
گوبی خواب آلود سر طلایی Golden head Sleeper Goby Valenciennea strigata گوبی خواب آلود سر طلایی (Golden head Sleeper Goby)
گوبی خواب آلوی سر طلایی تقلبی False Golden Head Sleeper Goby Valenciennea randalli گوبی خواب آلوی سر طلایی تقلبی (False Golden Head Sleeper Goby)
گوبی خواب آلوی نگهبان Wards sleeper Valenciennea wardi گوبی خواب آلوی نگهبان (Wards sleeper)
گوبی باله چین چین Fringyfin Goby Yongeichthys criniger گوبی باله چین چین (Fringyfin Goby)
گوبی رگه آبی Bluestreak Goby Periophthalmus sp گوبی رگه آبی (Bluestreak Goby)
گوبی دو خال Two Spot Goby Signigobius biocellatus گوبی دو خال (Two Spot Goby)
گوبی مرجانی گِل آلود Mud reef Goby Exyrias belissimus گوبی مرجانی گِل آلود (Mud reef Goby)
گوبی دکوری Decorated goby Istigobius decoratus گوبی دکوری (Decorated goby)
گوبی خوکچه ای نوار سیاه Black Banded Pigmygoby Trimma sp گوبی خوکچه ای نوار سیاه (Black Banded Pigmygoby)
گوبی میگویی نوار صورتی Pinkbar Prawngoby Amblyeleotris aurora گوبی میگویی نوار صورتی (Pinkbar Prawngoby)
گوبی میگویی نوار اُریب Diagonal Bar Prawngoby Amblyeleotris diagonalis گوبی میگویی نوار اُریب (Diagonal Bar Prawngoby)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون