نام فارسی نام عمومی نام علمی  
قورباغه ماهی خال دار Ocellated Frogfish Antennarius biocellatus قورباغه ماهی خال دار (Ocellated Frogfish)
قورباغه ماهی اسکارلت Scarlet Frogfish Antennarius coccineus قورباغه ماهی اسکارلت (Scarlet Frogfish)
قورباغه ماهی غول پیکر Giant Frogfish Antennarius commerson قورباغه ماهی غول پیکر (Giant Frogfish)
قورباغه ماهی زرد ماهیگیر Yellow Fishing Frogfish Antennarius hispidus - Yellow قورباغه ماهی زرد ماهیگیر (Yellow Fishing Frogfish)
قورباغه ماهی سفید ماهیگیر White Fishing Frogfish Antennarius hispidus - White قورباغه ماهی سفید ماهیگیر (White Fishing Frogfish)
قورباغه ماهی زگیل دار Warty Frogfish Antennarius maculatus قورباغه ماهی زگیل دار (Warty Frogfish)
قورباغه ماهی سکه ای Coin-Bearing Frogfish Antennarius nummifer قورباغه ماهی سکه ای (Coin-Bearing Frogfish)
قورباغه ماهی رنگ شده Painted Frogfish Antennarius pictus قورباغه ماهی رنگ شده (Painted Frogfish)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون