نام فارسی نام عمومی نام علمی  
اِسنَپر خال سیاه Blackspot Snapper Lutjanus ehrenbergii اِسنَپر خال سیاه (Blackspot Snapper)
اِسنَپر نوار طلایی Gold-Striped Snapper Lutjanus erythropterus اِسنَپر نوار طلایی (Gold-Striped Snapper)
اِسنَپر دُم پارویی Paddletail Snapper Lutjanus gibbus اِسنَپر دُم پارویی (Paddletail Snapper)
اِسنَپر خط آبی Bluelined Snapper Lutjanus kasmira اِسنَپر خط آبی (Bluelined Snapper)
اِسنَپر تک خال Onespot Snapper Lutjanus monostigma اِسنَپر تک خال (Onespot Snapper)
اِسنَپر خط خطی Scribbled Snapper Lutjanus rivulatus اِسنَپر خط خطی (Scribbled Snapper)
اِسنَپر امپراطور Emperor Snapper Lutjanus sebae اِسنَپر امپراطور (Emperor Snapper)
اِسنَپر سیاه و سفید (نابالغ) Black & White Snapper Juvenile (Macolor macularis (j اِسنَپر سیاه و سفید - نابالغ (Black & White Snapper Juvenile)
اِسنَپر زیبای سیاه (نابالغ) Black Beauty Snapper Juvenile (Macolor niger (j اِسنَپر زیبای سیاه - نابالغ (Black Beauty Snapper Juvenile)
آنتن دار خط آبی Blue-lined Seabream Adult Symphorichthys spilurus آنتن دار خط آبی (Blue-lined Seabream Adult)
آنتن دار چینی (بالغ) Chinaman Seabream Adult Symphorus nematophorus آنتن دار چینی - بالغ(Chinaman Seabream Adult)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون