دمسل آلِن Allen's Damsel Pomacentrus alleni دمسل آلِن (Allens Damsel)
دمسل آمبون Ambon Damsel Pomacentrus amboinensis دمسل آمبون (Ambon Damsel)
دمسل شکم طلایی Goldbelly Damsel Pomacentrus auriventris/P.coelistis دمسل شکم طلایی (Goldbelly Damsel)
دمسل تک خال Speckled Damsel Pomacentrus bankanensis دمسل تک خال (Speckled Damsel)
دمسل نئون Neon Damsel Pomacentrus coelestis - True دمسل نئون (Neon Damsel)
دمسل مُلو کا Molucca Damsel Pomacentrus moluccensis دمسل مُلو کا (Molucca Damsel)
دمسل آبی Blue Damsel Pomacentrus pavo دمسل آبی (Blue Damsel)
دمسل آهنگر Smith's Damsel Pomacentrus smithi دمسل آهنگر (Smiths Damsel)
دمسل خال رنگی Ocellated Damsel Pomacentrus vaiuli دمسل خال رنگی (Ocellated Damsel)
دموسیلی قهوه ای Brown Demoiselle Neopomacentrus filamentosus دموسیلی قهوه ای (Brown Demoiselle)
دموسیلی مرجانی Coral Demoiselle Neopomacentrus nemurus دموسیلی مرجانی (Coral Demoiselle)
دموسیلی بنفش Violet Demoiselle Neopomacentrus violascens دموسیلی بنفش (Violet Demoiselle)
دمسل قرمز خط آبی (نابالغ ) Blue-striped Red Damsel Juvenile Neoglyphidodon crossi - j دمسل قرمز خط آبی (Blue-striped Red Damsel Juvenile)
دمسل سر زرد (نابالغ ) Yellow-striped Damsel Juvenile Neoglyphidodon melas - j دمسل سر زرد (Yellow-striped Damsel Juvenile)
دمسل جمجه زرد (نابالغ ) Yellow-scalp Damsel Juvenile Neoglyphidodon nigroris - j دمسل جمجه زرد (Yellow-scalp Damsel Juvenile)
دمسل رگه آبی Blue-streak Damsel Juvenile Neoglyphidodon oxyodon - j دمسل رگه آبی (Blue-streak Damsel Juvenile)
دمسل خط باریک Narrow-bar Damsel Plectroglyphidodon dickii دمسل خط باریک (Narrow-bar Damsel)
دمسل جواهر Jewel Damsel Plectroglyphidodon lacrymatus دمسل جواهر(Jewel Damsel)
دمسل فونیکس (نامیرا) Phoenix Damsel Plectroglyphidodon phoenixensis دمسل فونیکس (Phoenix Damsel)
دمسل پهلو زرد Yellow-flank Damsel Amblyglyphidodon flavilatus دمسل پهلو زرد (Yellow-flank Damsel)
دمسل لاجوردی دُم زرد Yellow-tail Azure Damsel Chrysiptera parasema دمسل لاجوردی دُم زرد (Yellow-tail Azure Damsel)
دمسل شیطان آبی (ماده ) Bluedevil Damsel Female Chrysiptera cyanea - xf دمسل شیطان آبی-ماده (Bluedevil Damsel Female )
دمسل شیطان آبی دم قرمز (ماده ) Bluedevil Damsel Male (Red-tail) Chrysiptera cyanea - m دمسل شیطان آبی دم قرمز-ماده (Bluedevil Damsel Male )
دمسل آبی شکم زرد Blue Yellow Belly Damsel Chrysiptera hemicyanea دمسل آبی شکم زرد (Blue Yellow Belly Damsel)
دمسل نوار سفید White-Banded Damsel Chrysiptera leucopoma دمسل نوار سفید (White-Banded Damsel)
دمسل زرد-آبی Half Blue Half Yellow Damsel Chrysiptera cf parasema دمسل زرد-آبی (Half Blue Half Yellow Damsel)
دمسل کینگ King's Damsel Chrysiptera rex دمسل کینگ (King Damsel)
دمسل رُلانه Rolland's Damsel Chrysiptera rollandi دمسل رُلانه(Rolland Damsel)
دِموسیلی سه خال Threespot Demoiselle Dascyllus trimaculatus دِموسیلی سه خال (Springer Damsel)
دمسل بلیکر Bleekers Damsel Stegatus simsiang دمسل بلیکر (Talbot Damsel)
ملوان راه راه Stripetail Sergeant Abudefduf Sexfasciatus ملوان راه راه (Whitetailed Demoiselle)
دمسل سفید White Damsel Dischistodus Perspicillatus دمسل سفید (Reticulated Demoiselle)
دمسل سر عسلی
Honey-Head Damsel
Dischistodus prosopotaenia دمسل سر عسلی (Threespot Demoiselle)
دمسل کمند انداز Springer's Damsel Chrysiptera springeri  
دمسل تالبوت Talbot's Damsel
 
Chrysiptera talboti دمسل تالبوت (Stripetail Sergeant)
دموسیلی دم سفید Whitetaile Demoiselle Dascyllus aruanus دموسیلی دم سفید (Indo-Pacific Sergeant)
دموسیلی دم سیاه Blaktail Demoiselle Dascyllus melanurus دموسیلی دم سیاه (White Damsel)
دموسیلی مشبک Reticulated Demoisell Dascyllus reticulatus دموسیلی مشبک (Honey-Head Damsel)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون