نام فارسی نام عمومی نام علمی  
دلقک ماهی اِسکانک Skunk-Striped Clownfish Amphiprion akallopisos دلقک ماهی اِسکانک (Skunk-Striped Clownfish)
شقایق ماهی باله نارنجی (پاپوا) Orange-Finned Anemonefish Papua Amphiprion chrysopterus (Papua) شقایق ماهی باله نارنجی (Orange-Finned Anemonefish Papua)
دلقک ماهی نوار آبی (پادانگ ) Blue Strip-Finned Clownfish Padang Amphiprion chrysopterus padang دلقک ماهی نوار آبی (پادانگ )
دلقک باله نارنجی Orange-Finned Clownfish Amphiprion chrysopterus دلقک باله نارنجی (Orange-Finned Clownfish)
دلقک کِلارکی طلایی Gold Clarks Clownfish Amphiprion clarkii ( Indian Ocean ) دلقک کِلارکی طلایی (Gold Clarks Clownfish)
دلقک کِلارک Clark's Clownfish Amphiprion clarkii دلقک کِلارک (Clarks Clownfish)
دلقک زین دار Saddle Clownfish Amphiprion ephippium دلقک زین دار (Saddle Clownfish)
دلقک قرمز Red Clownfish Amphiprion frenatus دلقک قرمز (Red Clownfish)
شقایق ماهی مشکی Black Anemonefish Amphiprion melanopus شقایق ماهی مشکی (Black Anemonefish)
دلقک ماهی Clownfish Amphiprion ocellaris دلقک ماهی (Clownfish)
دلقک ماهی پر کولا Percula Clownfish Amphiprion percula (Papua New Guinea) دلقک ماهی پر کولا ( Percula Clownfish)
دلقک ماهی اسکانک قلابی False Skunk-Striped Clownfish Amphiprion perideraion دلقک ماهی اسکانک قلابی (False Skunk-Striped Clownfish)
شقایق ماهی پشت زینی (پاپوآ) Saddleback Anemonefish Papua Amphiprion polymnus (Papua) شقایق ماهی پشت زینی (Saddleback Anemonefish Papua)
دلقک ماهی پشت زینی Saddleback Clownfish Amphiprion polymnus دلقک ماهی پشت زینی (Saddleback Clownfish)
دلقک ماهی نارنجی Orange Clownfish Amphiprion sandaracinos دلقک ماهی نارنجی (Orange Clownfish)
شقایق ماهی صبا Seba's Clownfish Amphiprion sebae (rare) شقایق ماهی صبا (Sebas Clownfish)
دلقک ماهی گونه خاردار طلایی Gold Spine-Cheeked Clownfish Premnas biaculeatus (Indian Ocean) دلقک ماهی گونه خاردار طلایی (Gold Spine-Cheeked Clownfish)
دلقک ماهی گونه خاردار Spine-Cheeked Clownfish Premnas biaculeatus دلقک ماهی گونه خاردار (Spine-Cheeked Clownfish)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون