نام فارسی نام عمومی نام علمی  
بِلِنی معمولی Common Blenny Cirripectes sp بِلِنی معمولی (Common Blenny)
بلنی گوش دار Eared Blenny Cirripectes auritus بلنی گوش دار (Eared Blenny)
بلنی کله زرد Yellow-Headed Blenny Cirripectes chelomatus بلنی کله زرد (Yellow-Headed Blenny)
بلنی رگه قرمز (ماده) Redstreaked Blenny Female (Cirripectes stigmaticus (xf بلنی رگه قرمز - ماده (Redstreaked Blenny Female)
بلنی رگه قرمز (نر) Redstreaked Blenny Male (Cirripectes stigmaticus (m بلنی رگه قرمز - نر (Redstreaked Blenny Male)
بلنی خال قرمز Red Speckled Blenny Cirripectes variolosus بلنی  خال قرمز (Red Speckled Blenny)
بلنی باله بلند زرد Yellow Highfin Blenny Atrosalarias fuscus بلنی باله بلند زرد (Yellow Highfin Blenny )
بلنی باله بلند دُم زرد-قهو ه ای Brown & Yellowtail Highfin Blenny (Atrosalarias fuscus (a بلنی باله بلند دُم زرد - قهو ه ای(Brown & Yellowtail Highfin Blenny)
بلنی دو رنگ Two-Colored Blenny Ecsenius bicolor بلنی دو رنگ (Two-Colored Blenny)
بلنی کِلوسی ویتز Klausewitz's Blenny Ecsenius lineatus بلنی کِلوسی ویتز (Klausewitzs Blenny)
بلنی خط-نقطه Dot-Dash Blenny Ecsenius melarchus بلنی خط-نقطه (Dot-Dash Blenny)
بلنی خط-نقطه Dot-Dash Blenny Ecsenius midas بلنی خط-نقطه (Dot-Dash Blenny)
بلنی پلنگی Leopard Blenny Exallias brevis بلنی پلنگی (Leopard Blenny)
بلنی خال قرمز Red-spotted Blenny Istiblennius chrysospilos بلنی خال قرمز (Red-spotted Blenny)
بلنی تصویری Picture Blenny Istiblennius gibbifrons بلنی تصویری (Picture Blenny)
بلنی جواهر Jawelled Blenny Salarias fasciatus بلنی جواهر (Jawelled Blenny)
بلنی حلقه بند Segmented Blenny Salarias segmentatus (Segmented Blenny)
بلنی نیش سمی دُم زرد Yellow Tail Poison-fang Blenny Meiacanthus atrodorsalis بلنی نیش سمی دُم زرد (Yellow Tail Poison-fang Blenny)
نیش سمی گِرامیستز Grammistes Poison-fang Blenny Meiacanthus grammistes نیش سمی گِرامیستز (Grammistes Poison-fang Blenny)
بلنی نیش سمی اِسمیت Smith's Poison-fang Blenny Meiacanthus smithii بلنی نیش سمی اِسمیت (Smiths Poison-fang Blenny)
بلنی دلقک آرایشگر Cleaner Mimicblenny Aspidontus taeniatus بلنی دلقک آرایشگر (Cleaner Mimicblenny )
بلنی دلقک نیش سمی خط آبی Bluestriped-fang Mimicblenny Plagiotremus rhinorhynchus بلنی دلقک نیش سمی خط آبی (Bluestriped-fang Mimicblenny)
بلنی مار ماهی نوار زرد Yellow-Stripe Wormeel Blenny Gunnelichthys curiosus بلنی مار ماهی نوار زرد (Yellow-Stripe Wormeel Blenny)
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون