نام فارسی نام عمومی نام علمی  
عقرب ماهی مارلِت Marlet Scorpionfish Rhinopias aphanes عقرب ماهی مارلِت (Marlet Scorpionfish)
عقرب ماهی اسکیمِیر Eschmeyer'S Scorpionfish Rhinopias eschmeyeri عقرب ماهی اسکیمِیر (Eschmeyer Scorpionfish)
عقرب ماهی غازی Goose Scorpionfish Rhinopias frondosa عقرب ماهی غازی (Goose Scorpionfish)
عقرب ماهی باله بادبزنی قرمز Red Sailfin Scorpionfish Taenianotus triacanthus - Red عقرب ماهی باله بادبزنی قرمز (Red Sailfin Scorpionfish)
عقرب ماهی باله بادبزنی Sailfin Scorpionfish Taenianotus triacanthus عقرب ماهی باله بادبزنی (Sailfin Scorpionfish)
عقرب ماهی کاکُلی Cockatoo Scorpionfish Ablabys taenianotus عقرب ماهی کاکُلی (Cockatoo Scorpionfish)
عقرب ماهی آمبون Ambon Scorpionfish Pteroidichthys amboinensis عقرب ماهی آمبون(Ambon Scorpionfish)
عقرب ماهی خال زرد Yellow-Spotted Scorpionfish Sebastapistes cyanostigma عقرب ماهی خال زرد (Yellow-Spotted Scorpionfish)
عقرب ماهی قرمز Red Scorpionfish Scorpaena notata عقرب ماهی قرمز (Red Scorpionfish)
عقرب ماهی شیطانی Devil Scorpionfish Scorpaenopsis diabola عقرب ماهی شیطانی (Devil Scorpionfish)
عقرب ماهی فِلَشِر Flasher Scorpionfish Scorpaenopsis macrochir عقرب ماهی فِلَشِر (Flasher Scorpionfish)

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه آکواریوم سنتر می باشد
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون